bent.skaalerud@hotmail.com
Tlf.nr: 90 56 58 48

En best mulig liv dag: kr 10 000,-. Vi går gjennom ditt liv og bedrift og jobber med det som trengs, en hel dag. Du lærer prinsippene i ærlighet, egenkjærlighet og best mulig strategier på en veldig konkret måte. Dette er en strategisk personlig utviklings prosess over en hel dag. Vi fokuserer på det som vil skape størst mulig forandring og forbedring for deg. 

Et best mulig liv kurs del 1: 7 timer kr 12000 eller 14000,-. Gjennomføres etter kartlegging og avtales fra time til time. Gjennomføres kurs innen to uker etter kartlegging, er prisen kr 12000 og du sparer kr 2000,-.

Et best mulig liv kurs del 2: 10 timer kr 12000 eller 14000,- Gjennomføres kurs innen to uker etter kurs 1, er prisen kr 12000,- og du sparer kr 2000,-. 

 

Et best mulig liv kurskveld : kr 2500,- gjennomføres som månedlig samling 1 x i mnd. Spør om når neste samlig er, og sett deg på liste.   

Stressmestringskurs/forebygging av sykefravær:  for deg som er sykemeldt eller redd å bli det eller redd for at en kollega skal bli syk/sykmeldt. Betales av arbeidsgiver eller deg selv. Du lærer konkrete mestringsstrategier for å ta bedre vare på deg selv, og er et konkret tiltak i forebygging av sykefravær. Be om å få tilstendt program/PDF fil som du kan ta med til arbeidsgiver.    

Copyright © 2019 Et best mulig liv ℅ Bent Skaalerud,